Test dla uczelni wyższych

Zamówienia publiczne, PZP

Test prawo zamówień publicznych, pytania na egzamin z zamówień publicznych. Test PZP.
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 50903 razy