Analiza kationów test

Analiza kationów, test z chemii

opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki

95 pytań Chemia SunnyVanila