Temat

Chemia

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Chemia
Inne
Inżynieria
Uczelnie wyższe
Medycyna
Biologia
Biochemia (matura/studia)
Proszę o prawidłowe odmienianie przez przypadki wyrazów w odpowiedzi np. <br/><br/>Komórkę mającą więcej niż jedno jadro nazywamy...<br/><br/>Odp. Komórczakiem (a nie "komórczak"). Jak wiadomo często w biologii do jednego elementu/zjawiska pasuje wiecej niż jedno określenie np. ciało neuronu/ciało komórki nerwowej/perykarion/perikarion. Wziąłem to pod uwagę. Powodzenia <br/><br/>
Biologia
Biologia, Fizyka, Chemia
Test przygotowany przez mojego nauczyciela tych przedmiotów Obejmujący materiał z 2 lat biologi i roku fizyki i chemii. Powtóra przed egzaminem gimnazjalnym.
Biologia
Powtórka do Egzaminu gimnazjalnego
Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.
Chemia
2017 POLIMERKI
Test zawiera pytania z polimerów.
Chemia
21 podstawowych pierwiastków chemiczynch
21 pierwiastków, potrzebnych do nauczenia w klasach gimnazjalnych.
Chemia
31 Pierwiastków chemicznych.
31 Pierwiastków chemicznych.
Chemia
31 Pierwiastków- wersja odwrotna
31 Pierwiastków chemicznych.
Chemia
35 podstawowych pierwiastków
Jakub Wandas
Chemia
39 pierwiastków z nazwami łacińskimi
Chemia
Analiza kationów
opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki
Chemia
Atomy i cząsteczki
Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
Chemia
Budowa atomu - sprawdzian
Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Chemia
Budowa atomu i wiązania
I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Chemia
Cad
kolokwium
Chemia
Chemia - atomy i cząsteczki klasa 7
Quiz z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.
Chemia
Chemia Analityczna Pohl
Chemia Analityczna Pohl
Chemia
Chemia Fizyczna
egzamin
Chemia
Chemia Fizyczna Egzamin Pwr
Pytania na egzamin z chemii fizycznej.
Chemia
Chemia kl.3 na Dopuszczający (Pierwsze Półrocze)
Wielki test z chemii na ocenę dopuszczającą w klasie 3 gimnazjum , dla tych którzy się poprawiają z pierwszego półrocza polecam :-)
Chemia
Chemia najczęściej
Chemia
Chemia
Chemia nieorganiczna
Właściwości pierwiastków<br/><br/>Kwasy, tlenki, wodorotlenki i sole
Chemia
Chemia nieorganiczna - kationy I i II grupy
Chemia
Chemia nieorganiczna I
Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.
Chemia
Chemia Organiczna- Wstęp
Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów. Pytania są różne i dość trudne,więc zdając dobrze ten test możesz być pewny w 80% że dobrze przyswoiłeś materiał. Zaczynamy!
Chemia
Chemia pierwiastki
podstawowe 24 pierwiastki
Chemia
Chemia środowiska
na egzamin inżynierski
Chemia
Chemia wiązania
dla klasy 2 gm / 7 podstawówki
Chemia
Chemia-teoria
poziom pierwszego roku wyższej uczelni (politechnika śląska- WIMiM) :)
Chemia
Chemia: Sole
Sole
Chemia
Ciekawa chemia 3, estry i tłuszcze
test z rozdziałów 11.5, 12.1 i 12.2 książki Ciekawa Chemia 3 dla gimnazjum; jest to materiał z estrów i tłuszczy
Chemia
Elektroliza
Test dotyczy Elektrolizy. Elektroliza, sole, prąd. Poziom liceum.
Chemia
Izotopy - Nowa era, Klasa 7
Test sprawdzający znajomość zagadnienia Izotopów. Przygotowanie do klasówki i sprawdzianu z Izotopów przygotowany w oparciu o podręcznik "Nowej Ery".
Chemia
Kwas mrówkowy i octowy
kwas mrówkowy i octowy
Chemia
Kwasy karboksylowe
Test o kwasach karboksylowych.
Chemia
kwasy-2 gimnazjum
kwasy obejmujace material dla 2 gimnazjum
Chemia
Materiały Wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia
studia kolos
Chemia
Mieszaniny i sposoby rozdzielania mieszanin
Znowu o chemii... xD Tym razem mieszaniny oraz sposoby ich rozdzielania.
I znów I klasa gimnazjum. ;)
Powodzenia!
Chemia
nieorganika -kwasy
chemia
Chemia
Obrona
inżynierka
Chemia
Obrona prezentacja
studia
Chemia
Oznaczenia wybranych pierwiastków chemicznych - Chemia nowej ery
Chemia nowej ery,jest to test z wybranych pierwiastków chemicznych z podręcznika dla klas pierwszych chemia nowej ery strona 183
Chemia
Pierwiastki Iid
na jutro
Chemia
Podstawowe pierwiastki
podstawowe pierwiastki
Chemia
Podstawowe Pierwiastki I Gimnazjum
Podstawowe pierwiastki chemiczne do nauczenia się w I GIMNAZJUM. Test składa się z 20 nazw pierwiastków i 20 skrótów tych samych pierwiastków.
Chemia
Pojęcia w chemii
Rozpoznaj pojęcie po opisie
Chemia
Recykling polimerów
chemia
Chemia
Rodzaje tlenków
Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.
Chemia
Skały i minerały
Nowa Era, poziom podstawowy, dział 1 temat 1
Chemia
SOLE
CHEMIA ISOLE
Chemia
Substancje i ich przemiany
Substancje i ich przemiany, sprawdzian z I rozdziału podręcznika Chemia Nowej Ery.
Chemia
Symbole pierwiastków chemicznych
Uczymy się symboli i nazw najważniejszych pierwiastków chemicznych. Do dzieła!
Chemia
Symbole pierwszych 90 pierwistków
Podaj symbole pierwiastków chemicznych.
Chemia
Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)
Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Chemia
Tlenki i wodorotlenki
Pytania z tlenków i wodorotlenków w oparciu o podręcznik Nowej Ery do Chemii.
Chemia
Wartościowość pierwiastków chemicznych
Chemia
Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny
Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Chemia
Węglowodory - test powtórzeniowy
Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
Chemia
Wiązania, wzory sumaryczne, masa cząsteczkowa
Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa - to tematy tego testu.
Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia!
Chemia
Właściwości Kwasów tlenowych i beztlenowych
Właściwości kwasów tlenowych i beztlenowych na poziomie gimnazjum
Chemia
Woda i roztwory wodne
Sprawdzian z Chemii z zakresu wody i roztworów wodnych. Obliczanie stężeń, roztwory nasycone i nienasycone.
Chemia
Znajomość układu okresowego pierwiastków
Ten test dotyczy tablicy Mendelejewa, więc spotkacie tam zadania typu: 'pierwiastek X ma symbol...' czy 'wartościowość pierwiastka X to...'
Tak na I klasę gimnazjum ;)
Powodzenia!
Chemia
Źródła energii - sprawdzian
Kl. 1 liceum/technikum, Sprawdzian z zagadnienia Źródła energii, (Nowa podstawa programowa)

tematy:
1. Rodzaje paliw kopalnych
2. Przeróbka ropy naftowej
3. Benzyna - właściwości i otrzymywanie
4. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze
Inne
Test gimnazjalny biologia chemia geografia
TEST WYBORU
Inne
Test gimnazjalny biologia chemia geografia CZESC 2
Inne
Test matematyczno-przyrodniczy nr 5
ABC
Uczelnie wyższe > Inżynieria
Inżynieria chemiczna - laboratorium - 1
Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" - wyznaczanie wpółczynników wnikania i przenikania ciepła
Uczelnie wyższe > Medycyna
Węglowodany
Biochemia - struktura i funkcja węglowodanów, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu