Test z Chemii

Chemia nieorganiczna - kationy I i II grupy

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Chemia nieorganiczna - kationy I i II grupy znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Roztwór wodny zawierający pojedynczy kation I lub II grupy analitycznej kationów podzielono na 3 porcje i przeprowadzono reakcje charakterystyczne w celu identyfikacji kationu: a) dodanie 0,5 M KI do pierwszej porcji badanego roztworu spowodowało wytrącenie żółtego osadu, który roztwarza się w dużym nadmiarze odczynnika z utworzeniem bezbarwnego roztworu, b) dodanie 2,0 M H2SO4 do kolejnej porcji badanego roztworu spowodowało wytrącenie białego, krystalicznego osadu, który roztwarza się w 1,0 M roztworze octanu amonu, c) po dodaniu 6,0 M NaOH do trzeciej porcji badanego roztworu zaobserwowano wytrącanie się białego osadu, który roztwarza się w nadmiarze odczynnika z utworzeniem bezbarwnego roztworu. Jaki kation był obecny w roztworze ?
Pytanie 2:
Roztwór wodny zawierający pojedynczy kation I lub II grupy analitycznej kationów podzielono na 4 porcje i przeprowadzono reakcje charakterystyczne w celu identyfikacji kationu. a) dodanie 2M HCl do pierwszej porcji badanego roztworu nie spowodowało wytrącenia się żadnego osadu. Biały drobnokrystaliczny osad wytrącił się dopiero gdy do kolejnej porcji dodano 2M H2SO4. b) dodanie do trzeciej porcji niewielkiej ilości CH3COONa a następnie po ogrzaniu roztworu kilku kropli 0,5 M K2CrO4 spowodowało wytrącenie się grubokrystalicznego żółtego osadu, który nie roztwarza się w kwasie octowym. c) po dodaniu 0,5M roztworu (NH4)2CO3 do ostatniej porcji badanego roztworu otrzymano biały osad, który roztwarza się zarówno w kwasie solnym jak i w kwasie octowym. Jaki kation był obecny w roztworze ?
Pytanie 3:
Czy kation Ag+ reaguje z HCl?
Pytanie 4:
Czy AgCl roztwarza się w Na2S2O3?
Pytanie 5:
Dokończ równanie reakcji: AgCl + 2S2O32-=
Pytanie 6:
Jakiej reakcji możemy oczekiwać, jeśli niedokładnie przemyjemy osad powstały w wyniku dodania do Ag+ kwasu solnego, po czym dodamy do niego Na2S2O3? Po czym poznąć, że zaszła niewłaściwa reakcja?
Pytanie 7:
Czy AgCl roztworzy się w roztworze amoniaku?
Pytanie 8:
Czy AgI roztworzy się w roztworze amoniaku?
Pytanie 9:
Jeśli roztworzymy AgCl w roztworze amoniaku, to co należy dodać, żeby osad wytrącił się ponownie (czasem powstanie tylko zmętnienie)?
Pytanie 10:
Wybierz prawidłowe równanie reakcji [Ag(NH3)2]Cl z kwasem azotowym(V).
Pytanie 11:
Czy jodek srebra roztworzy się w roztworze tiosiarczanu sodu?
Pytanie 12:
Jakie kolory mają osady: I - Ag2S II - PbS III - HgS ?
Pytanie 13:
W wyniku jakiej reakcji możemy się spodziewać powstania osadu Ag2S?
Pytanie 14:
Jakie kolory mają osady: I - Ag2SO4 II -AgI III - AgCl ?
Pytanie 15:
Ag2S możemy roztworzyć:
Pytanie 16:
Czy osady AgCl, Hg2Cl2 i PbCl2 są łatwo rozróżnialne bez przeprowadzania jakichkolwiek reakcji?
Pytanie 17:
W jaki sposób analitycznie możemy odróżnić osady AgCl i Hg2Cl2 od PbCl2?
Pytanie 18:
Jaki kolor ma roztwór powstały w wyniku dodania do osadu AgCl roztworu amoniaku?
Pytanie 19:
Jakie będą obserwacje w reakcji chlorku rtęci(I) z roztworem wodnym amoniaku?
Pytanie 20:
Co powstanie po dodaniu jodku potasu do roztworu kationu miedzi Hg2 2+?
Pytanie 21:
Po czym poznamy osad PbI2?
Pytanie 22:
AgI ma kolor...
Pytanie 23:
Co się dzieje z AgI po dodaniu doń wodnego roztworu amoniaku?
Pytanie 24:
Czy AgI roztwarza się w Na2S2O3?
Pytanie 25:
Czy Hg2I2 roztwarza się w nadmiarze KI?
Pytanie 26:
Co się stanie, jeśli najpierw dodamy gorącej wody do osadu PbI2, a następnie ochłodzimy powstały roztwór?
Pytanie 27:
Dlaczego AgCl i AgBr roztwarzają się w amoniaku, a AgI nie?
Pytanie 28:
Czym wyróżnia się kation Hg2 2+ w reakcji z AKT na gorąco spośród kationów grupy I?
Pytanie 29:
Który siarczek, jako jedyny z grupy I, wytrąca się już na zimno?
Pytanie 30:
Czy Ag2S i HgS roztworzą się w 2M HNO3?
Pytanie 31:
W czym możemy roztworzyć osad złożony z HgS i Hg?
Pytanie 32:
Jakie jony znajdziemy w wodzie królewskiej?
Pytanie 33:
Jak możemy odróżnić PbS i Ag2S od mieszaniny HgS i Hg?
Pytanie 34:
Jakie produkty powstaną po dodaniu wody królewskiej do HgS?
Pytanie 35:
W co może przejść PbS podczas roztwarzania na gorąco w kwasie azotowym(V)?
Pytanie 36:
Jaki kolor ma roztwór po roztwarzaniu osadu wodą królewską?
Pytanie 37:
Jakie kolory mają: I -Ag2O II - mieszanina HgO i Hg III - Pb(OH)2 ?
Pytanie 38:
Czy Ag2O i mieszanina HgO i Hg roztwarzają się w nadmiarze NaOH?
Pytanie 39:
Zaznacz zdanie prawdziwe.
Pytanie 40:
Jak przebiera reakcja jonu Hg2 2+ z nadmiarem amoniaku? Zapisz w postaci niejonowej.
i jeszcze 38 pytań...