[BIOCHEMIA] Wejściówka 20: Kreatynina, kwas moczowy test

[BIOCHEMIA] Wejściówka 20: Kreatynina, kwas moczowy/ TEST

Pytania z biochemii, kreatynina, kwas moczowy.

100 pytań Uczelnie wyższe repetikon-biochemia