Test niesklasyfikowane

ikonografia

rozpoznaj świętych po ich atrybutach
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1989 razy