Test z informatyki

Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1628 razy