Test niesklasyfikowane

Filozofia starożytna - szkoły i nurty

Test wiedzy o filozofii. Pytania o zzkoły i nurty filozoficzne w antyku.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 10470 razy