Test z historii sztuki

Architektura drugiej poł. XXw.

jw.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 2048 razy