Fiszki: Architektura Sieci

Strona 1

Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej (ważne że lokalnej!) do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania:
Pokaż odpowiedź
Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania :
Pokaż odpowiedź
W związku z propagacją sygnału radiowego wieloma drogami(wielodrożność) szybkość bitową ograniczają:
Pokaż odpowiedź
Jaki element ramki Ethernet jest wykorzystywany do detekcji konfliktów na łączu uplink przy wielodostępie czasowym w sieci lokalnej lub pasywnej sieci optycznej:
Pokaż odpowiedź
Ile razy jest tłumiony sygnał radiowy o częstotliwości 1GHz w przypadku anten izotropowych odległych o 1 km:
Pokaż odpowiedź
. Ile wynosi tłumienie sygnału radiowego o częstotliwości 2GHz, w odległości 250m od anteny nadawczej o wiązce 45 stopni, gdy antenę odbiorczą tworzą matrycę 4x4 anten punktowych:
Pokaż odpowiedź
Ile razy zmienia się tłumienie sygnału radiowego, jeśli częstotliwość to 2GHz a nie 1GHz, odległość 2km a nie 1km, a antena nadawcza jest anteną o wiązce 90 stopni i sektorze 90 stopni, a nie anteną izotropową:
Pokaż odpowiedź
Ile razy zmienia się tłumienie sygnału radiowego, jeśli częstotliwość to 0.5GHz a nie 1GHz, odległość 8km a nie 1km, a antena nadawcza jest anteną o wiązce 90 stopni i sektorze 45 stopni, a nie anteną izotropową, a antena odbiorcza(?) skłąda się nie z 1 lecz z 4 anten izotropowych.
Pokaż odpowiedź
Jaka w sieci FTTH/PON jest maksymalna wielkość sprzęgacza, który można umieścić w budynku wielorodzinnym oddalonym od zakończenia linią 5km, jeśli budżet mocy wynosi 27dB, a przy zakończeniu linii jest już umieszczony sprzęgacz 1:8?
Pokaż odpowiedź
Skutkiem propagacji sygnału radiowego wieloma drogami (wielodrożności) nie są:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa strumienia odbieranego przez stację ruchomą, której serwer obsługujący przydzielił pasmo częstotliwości 30 kHz, moc odbieranego sygnału to 3uW, a moc zakłóceń to 1uW:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa strumienia odbieranego przez stację ruchomą, której serwer obsługujący przydzielił pasmo częstotliwości 30 kHz, moc odbieranego sygnału to 30uW, a moc zakłóceń to 2uW:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest wartość graniczna szybkości strumienia danych do stacji ruchomej, której serwer obsługujący przydzielił pasmo 100kHz, gdy moc nadawanego sygnału stacji bazowej to 1.5W, tłumienie to 60dB, a moc zakłóceń to 100nW?
Pokaż odpowiedź
W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia stacji ruchomej token jest podpisywany przez:
Pokaż odpowiedź
W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia serwer obsługujący generuje:
Pokaż odpowiedź
W radiowej sieci komórkowe kanały sygnalizacyjne nie służą do:
Pokaż odpowiedź
W radiowej sieci komórkowej obsługa wywołania przychodzącego do stacji ruchomej nie wymaga wykorzystania:
Pokaż odpowiedź
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 8kb/s, a długość sekwencji kodowej to 4, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych dwóch aktywnych użytkowników to:
Pokaż odpowiedź
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 128kb/s, a długość sekwencji kodowej to 8, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych czterech aktywnych użytkowników to:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa ze względu na interferencje międzysymbolowe na skutek propagacji sygnału radiowego wieloma drogami, jeżeli długość dróg różni się o 60m, a stosowana jest modulacja 16 wartościowa?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: