Fiszki

Architektura Sieci

Test w formie fiszek Architektura Sieci
Ilość pytań: 76 Rozwiązywany: 2821 razy
W radiowej sieci komórkowe kanały sygnalizacyjne nie służą do:
aktualizacji lokalizacji stacji
obsługi wywoływań
alokacji kanału danych
służą wszystkim ww
służą wszystkim ww
W radiowej sieci komórkowej obsługa wywołania przychodzącego do stacji ruchomej nie wymaga wykorzystania:
)kanału danych
kanału sterowania downlink
kanału sterowania uplink
wymaga wszystkich
wymaga wszystkich
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 8kb/s, a długość sekwencji kodowej to 4, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych dwóch aktywnych użytkowników to:
32 kHz
16kH
64kHz
128kHz
64kHz
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 128kb/s, a długość sekwencji kodowej to 8, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych czterech aktywnych użytkowników to:
2MHz
4MHz
1MHz
8MHz
4MHz
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa ze względu na interferencje międzysymbolowe na skutek propagacji sygnału radiowego wieloma drogami, jeżeli długość dróg różni się o 60m, a stosowana jest modulacja 16 wartościowa?
5Mb/s
40Mb/s
20Mb/s
10Mb/s
20Mb/s
.Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 3GHz?
5cm
10cm
20cm
2.5cm
2.5cm
Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 1.5GHz?
40cm
5cm
10cm
20cm
5cm
. Która cecha nie jest cechą charakterystyczną węzłów Internetu Rzeczy IoT:
samokonfigurowanie
interoperacyjność
inteligencja
identyfikowalność
inteligencja
Ile razy mniej zasobów (szybkość procesora, wielkość pamięci, szybkość interfejsów), a przez to ile razy większą efektywność energetyczną mają bezprzewodowe czujniki IoT w porównaniu z kontrolerami IoT typu Raspberry Pi:
50
500
20
200
200
Jaka notacja jest stosowana do zapisu odpowiedzi serwera usługi informacyjnej REST:
XML
JSON
ani a ani b
zarówno a jak i b
zarówno a jak i b
Jakiemu modelowi przetwarzania w chmurze odpowiada sytuacja, gdy użytkownik dzierżawi od dostawcy chmury maszynę wirtualną, na której później na serwerze webowym publikuje tworzone serwery aplikacji usługowych:
IaaS
PaaS
NaaS
SaaS
NaaS
Jakie częstotliwości wystąpią w widmie spróbkowanego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 6kHz, jeśli sygnał jest próbkowany co 100 mikrosekund:
4kHz i 6kHz
zarówno a jak i b
ani a ani b
6kHz i 10kHz
4kHz i 6kHz
Jaką ilość danych generuje w przeciągu 1s kodek muzyki średniej jakości, który przenosi dźwięki o częstotliwości do 16kHz, stosuje 4096 poziomów kwantyzacji i zapewnia kompresję 50%:
16kB
24kB
48kB
32kB
24kB
Jaka jest dopuszczalna długość pola danych pakietu przenoszącego cyfrowy sygnał mowy pomiędzy aplikacjami komunikacyjnymi użytkowników odległych o 600km, jeżeli wykorzystywana jest transmisja światłowodowa, sumaryczny czas transmisji jest 5-krotnie większy od czasu propagacji sygnału, a maksymalne opóźnienie echa nie może przekraczać 40 ms:
240B
40B
60B
200B
40B
W trakcie realizacji usługi telekomunikacyjnej aplikacja kliencka (klient) użytkownika A domeny A oddziałuje z:
ani a) ani b)
zarówno a) i b)
serwerem domeny B
klientem użytkownika B
zarówno a) i b)

Powiązane tematy

#architektura #sieci

Inne tryby