Fiszki

A22: Prowadzenie działalności handlowej

Test w formie fiszek Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2816 razy
Który czynnik nie wpływa na jakość przechowywanych artykułów sypkich, takich jak cukier czy mąka?
hałas
temperatura
szkodniki
wilgotność
hałas
Na podstawie zamieszczonego przepisu, wskaż wymogi językowe, które powinna spełniać informacja zamieszczona na etykiecie środka spożywczego wprowadzonego do obrotu na polskim rynku.
Informacja w dowolnym języku urzędowym Unii z możliwością podania tych informacji również w języku angielskim
Informacja wyłącznie w języku angielskim bez możliwości podania tych informacji również w innych językach urzędowych Unii
Informacja w języku polskim z możliwością podawania tych informacji również w innych językach urzędowych Unii
Informacja wyłącznie w języku polskim bez możliwości podania tych informacji również w innych językach urzędowych Unii
Informacja w języku polskim z możliwością podawania tych informacji również w innych językach urzędowych Unii
Którą metodę przeprowadzania inwentaryzacji charakteryzuje zamieszczony opis?
weryfikację stanu ewidencyjnego należności spornych
porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi
uzgadnianie salda należności
spis z natury
spis z natury
Z analizy zamieszczonego wykresu wynika, że w IV kwartale hurtownia powinna zamówić dominującą ilość drobnego sprzętu AGD w kolorach:
czarnym i czerwonym
białym i żółtym
czerwonym i białym
srebrnym i zielonym
srebrnym i zielonym
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych towarów.
Nadwyżka wafli karmelowych 72,00 zł i niedobór wafli kakaowych 20,00 zł
Nadwyżka wafli karmelowych 72,00 zł i nadwyżka wafli kakaowych 20,00 zł
Niedobór wafli karmelowych 72,00 zł i nadwyżka wafli kakaowych 20,00 zł
Niedobór wafli karmelowych 72,00 zł i niedobór wafli kakaowych 20,00 zł
Niedobór wafli karmelowych 72,00 zł i nadwyżka wafli kakaowych 20,00 zł
Ustalanie wielkości zapasów, terminów i częstotliwości dostaw materiałowych to elementy planowania:
zaopatrzenia
marketingowego
kosztów
finansowego
zaopatrzenia
Której reklamy dotyczą cele wymienione w ramce?
nakłaniającej
porównawczej
przypominającej
informującej
nakłaniającej
Oblicz cenę netto sprzedaży drukarki, jeżeli jednostkowy koszt wyrobu gotowego wynosi 240,00 zł, a narzut zysku stanowi 15% jednostkowego kosztu.
208,00 zł
276,00 zł
255,00 zł
204,00 zł
276,00 zł
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz zysk brutto przedsiębiorstwa.
334 000,00 zł
480 000,00 zł
424 000,00 zł
344 000,00 zł
344 000,00 zł
Wskaż prawidłową dekretację zapisów z wyciągu bankowego dotyczących wpłaty gotówki z kasy przedsiębiorstwa na własny rachunek bankowy.
Dt Rachunek bieżący i Ct Należności
Dt Kasa i Ct Rachunek bieżący
Dt Należności i Ct Rachunek bieżący
Dt Rachunek bieżący i Ct Kasa
Dt Rachunek bieżący i Ct Kasa
Wskaż prawidłową dekretację miesięcznego odpisu zużycia samochodu dostawczego.
Dt Amortyzacja i Ct Środki trwałe
Dt Amortyzacja i Ct Umorzenie środków trwałych
Dt Umorzenie środków trwałych i Ct Amortyzacja
Dt Środki trwałe i Ct Amortyzacja
Dt Amortyzacja i Ct Umorzenie środków trwałych
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wartość wyniku finansowego netto.
52 360,00 zł
42 800,00 zł
44 000,00 zł
35 640,00 zł
35 640,00 zł
Oblicz cenę brutto sprzedaży garsonki, jeżeli cena zakupu netto wynosi 320,00 zł, marża handlowa stanowi 20% ceny zakupu netto, a towar opodatkowany jest 23% stawką VAT.
472,32 zł
312,20 zł
344,40 zł
393,60 zł
472,32 zł
Producent mebli ogrodowych opracował ofertę handlową na sezon letni, która będzie obowiązywała od kwietnia do września. Wskaż element oferty, którego brakuje w zamieszczonym piśmie.
warunki płatności
termin obowiązywania oferty
dane kontaktowe
okres realizacji zamówienia
termin obowiązywania oferty
Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji, wskaż symbol PKWiU właściwy dla sprzedaży hurtowej storczyków.
46.32.11.0
46.36.12.0
46.22.10.0
46.31.11.0
46.22.10.0