Fiszki

Atmosfera - sprawdzian

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Heliograf służy do
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Barometr służy do
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Higrometr służy do
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Pluwiometr służy do
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Siła coriolisa:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Od czego zależy prędkość wiatrów?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Pokaż odpowiedź
Picture 18
Pytanie 20
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
Pokaż odpowiedź