Test z historii sztuki

Architektura baroku

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury barokowej.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 8563 razy