Test z historii sztuki

Architektura pierwszej poł. XXw.

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury z pierwszej połowy XX wieku.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1568 razy