Test z historii sztuki

Architektura baroku do matury

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury barokowej.
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 5116 razy