Fiszki

Anatomia - układ pokarmowy

Test w formie fiszek Pytania z anatomii układu pokarmowego.
Ilość pytań: 77 Rozwiązywany: 12891 razy
Jaką średnią długość ma układ pokarmowy?
5 m
10 m
8 m
12 m
8 m
Prawidłowa kolejność budowy ścian układu pokarmowego to:
błona surowicza, błona śluzowa, błona mięśniowa
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
błona mięśniowa, błona śluzowa, błona surowicza
błona surowicza, błona mięśniowa, błona śluzowa
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
Błona surowicza otrzewna :
wyściela od wewnątrz ściany miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
Jama ustna składa się z:
język, migdałki, jama ustna właściwa
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
migdałki, jama ustna właściwa, cieśń gardzieli
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
Ile zębów znajduje się w górnym łuku zębowym człowieka?
16
32
30
14
16
Prawidłowy wzór zębowy dorosłego człowieka to:
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 8 trzonowych
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 12 przedtrzonowych, 8 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
Ząb składa się z:
szkliwa, korony, korzeni
korony, szyjki, korzenia
korony, szyjki, 1 lub więcej korzeni
korony, szyjki, 1 lub więcej korzeni
Język - jest to fałd mięśniówki pokryty błoną śluzową. Składa się z:
trzonu, bruzdy i grzbietu
trzonu, grzbietu i końca
końca, trzonu i głowy
trzonu, grzbietu i końca
Jaka bruzda oddziela koniec języka od migdałków?
bruzda przyśrodkowa
bruzda poprzeczna
bruzda graniczna
bruzda środkowa
bruzda graniczna
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
grzybowate - koniec języka, okrężne - tylna część
okrężne - koniec języka, grzybowate - po bokach
grzybowate - koniec języka, okrężne - po bokach
grzybowate - koniec języka, okrężne - tylna część
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
nitkowate - po bokach, liściaste - przednia część języka
Liściaste - bo bokach, nitkowate - przednia część języka
Liściaste - bo bokach, nitkowate - przednia część języka
Gruczoły ślinowe małe to gruczoły:
językowe
policzkowe, podniebienne
wargowe
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Gruczoły ślinowe duże to:
ślinianki przyuszne, językowe, żuchwowe
ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe
ślinianki przyuszne, językowe, podżuchwowe
ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe
Ślinianka przyuszna wytwarza ślinę:
mieszaną
wodnistą
surowiczą
wodnistą
Cieśń gardzieli składa się z:
migdałków, łuków i języczka
migdałków, łuków i języka
migdałków, języka i języczka
migdałków, łuków i języczka

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy

Inne tryby