Fiszki

Anatomia - układ pokarmowy

Test w formie fiszek Pytania z anatomii układu pokarmowego.
Ilość pytań: 77 Rozwiązywany: 12719 razy
Wyróżniamy 3 części gardła. Kolejno:
szyjna, gardłowa, nosowa
nosowa, ustna, szyjna
nosowa, ustna, krtaniowa
nosowa, ustna, krtaniowa
Przełyk składa się z 3 części:
szyjnej, aortalnej, brzusznej
szyjnej, piersiowej, brzusznej
krtaniowej, piersiowej, brzusznej
szyjnej, piersiowej, brzusznej
Przełyk posiada 3 przewężenia:
szyjne, aortalne, brzuszne
krtaniowe, aortalne, brzuszne
krtaniowe, piersiowe, brzuszne
krtaniowe, aortalne, brzuszne
W budowie żołądka wyróżniamy elementy takie jak:
wcięcie kątowe, dno
krzywizna mniejsza, krzywizna większa
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
wpust, część odźwiernikowa,
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Komórki wydzielnicze żołądka wytwarzają:
komórki główne pepsynogen, okładzinowe kwas solny
komórki główne pepsynę, okładzinowe kwas solny
komórki główne kwas solny, okładzinowe pepsynogen
komórki główne pepsynogen, okładzinowe kwas solny
Gruczoły odźwiernikowe wytwarzają:
pepsynę
sok żołądkowy
śluz
kwas solny
pepsynogen
śluz
'Rozrusznik' wyzwalający ruchy perystaltyczne żołądka znajduje się:
w pobliżu krzywizny większej
w pobliżu krzywizny mniejszej
w części odźwiernikowej
w pobliżu krzywizny większej
Prawidłowa kolejność odcinków jelita cienkiego to:
jelito czcze, jelito kręte, dwunastnica
dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte
jelito kręte, dwunastnica, jelito czcze
dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte
Podaj prawidłową odpowiedź.
jelito czcze - 2/5 długości jelita cienkiego
jelito czcze - 1/2 długości jelita cienkiego
jelito kręte - 2/5 długości jelita cienkiego
jelito czcze - 2/5 długości jelita cienkiego
Gdzie znajduje się przewód trzustkowy dodatkowy?
w wstępnicy
w brodawce większej
w brodawce mniejszej
w brodawce mniejszej
W brodawce większej dwunastnicy znajduje się:
tylko przewód żółciowy wspólny
przewód trzustkowy dodatkowy
przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy
przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy
jelito czcze posiada grubą, silnie rozwiniętą błonę śluzową wytwarzającą:
grube kosmki
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
pojedyncze grudki chłonne
fałdy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jelito kręte posiada słabiej unaczynioną, ale silnie rozwiniętą błonę śluzową, na której znajdują się:
bardzo grube i liczne kosmki
skupione grudki chłonne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
pojedyncze grudki chłonne
skupione grudki chłonne
W kosmku jelitowym wyróżniamy:
naczynia włosowate
tętnicę i żyłę
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
naczynia limfatyczne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Ruchy jelita cienkiego, służące do wymieszania treści pokarmowej nazywamy ruchami:
perystaltycznymi
robaczkowymi
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
wachadłowymi
wachadłowymi

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy

Inne tryby