Fiszki

Anatomia - układ pokarmowy

Test w formie fiszek Pytania z anatomii układu pokarmowego.
Ilość pytań: 77 Rozwiązywany: 12891 razy
Ruchy przesuwające treść w stronę odbytu to ruchy:
robaczkowe
wahadłowe
segmentowe
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
robaczkowe
Długość jelita grubego to:
1-1,3 m
1,5-1,8 m
2,5-3 m
1,5-1,8 m
Przyczepki sieciowe występujące na jelicie grubym to:
pasma mięśni gładkich
uwypuklenia nabłonka
zdwojenia błony surowiczej zawierające tkankę tłuszczową
zdwojenia błony surowiczej zawierające tkankę tłuszczową
Uwypuklenia nabłonka w błonie śluzowej nazywamy:
taśmami
przyczepkami sieciowymi
kryptami jelitowymi
kryptami jelitowymi
W jelicie grubym występują taśmy:
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
swobodna
sieciowa
krezkowa
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Najszerszy odcinek jelita grubego to:
jelito ślepe
odbytnica
okrężnica
okrężnica
Okrężnica dzieli się na (chronologicznie):
okrężnicę wstępującą, esowatą, zstępującą, poprzeczną
okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, zstępującą, esowatą
okrężnicę zstępującą, poprzeczną, wstępującą, esowatą
okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, zstępującą, esowatą
Jelito ślepe oddziela od krętego:
uchyłek
wyrostek robaczkowy
zastawka krętniczo-kątnicza
przyczepek sieciowy
zastawka krętniczo-kątnicza
Wyrostek robaczkowy:
nazywamy 'migdałkiem pokarmowym'
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
nie bierze udziału w trawieniu
w jego ścianie znajduje się duże skupisko grudek chłonnych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Poszczególne części okrężnicy są pokryte otrzewną tylko z 3 stron. Jest to:
wstępnica
esica
poprzecznica i esica
wstępnica i zstępnica
wstępnica i zstępnica
Odbytnica znajduje się pomiędzy:
poprzecznicą a esicą
wstępnicą a odbytem
esicą a odbytem
esicą a odbytem
W górnym odcinku (odcinku miedniczym) odbytnica tworzy:
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
bańkę odbytnicy
zatoki odbytowe
słupy odbytnicze
bańkę odbytnicy
W odbytnica w swoim dolnym kanale (kanale odbytowym) tworzy:
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
zatoki odbytowe
słupy odbytnicze
dobrze wykształcone sploty żylne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obytnica posiada:
2 mięśnie
3 mięśnie
1 mięsień
2 mięśnie
Mięsień wewnętrzy odbytu tworzą:
mięśnie okrężne
mięśnie poprzecznie prążkowane ułożone okrężnie
mięśnie poprzecznie prążkowane
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
mięśnie okrężne

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy

Inne tryby