Fiszki

BIOFIZYKA

Test w formie fiszek biofizyka kosmetologia
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 1843 razy
Jednostką informacji jest
b) jeden lit
c) jeden bit
d) jeden deg
a) jeden kit
c) jeden bit
Pojemność informacyjna łącza to
a) ilość informacji przepływającej przez jednostkę przekroju łącza
b) ilość informacji przepływającej przez dany przekrój w jednostce czasu
d) ilość bodów informacji na jednostkę powierzchni łącza
c) maksymalna ilość informacji przepływającej przez łącze w jednostce czasu
c) maksymalna ilość informacji przepływającej przez łącze w jednostce czasu
Redundancja to
a) zmniejszenie kodowanej informacji
c) nadmiarowość kodowanej informacji
b) obniżenie progowej czułości receptora
d) zjawisko sprzężenia zwrotnego
c) nadmiarowość kodowanej informacji
Aminokwasy egzogenne to:
a) aminokwasy tworzące domeny funkcyjne położone na zewnętrznej stornie białka
b) aminokwasy eksportowane z jednej tkanki do drugiej
c) aminokwasy których organizm nie syntetyzuje w wystarczającej ilości i muszą być dostarczone z pożywieniem
d) aminokwasy syntetyzowane przez florę bakteryjną jelit i wchłaniane z przewodu pokarmowego
c) aminokwasy których organizm nie syntetyzuje w wystarczającej ilości i muszą być dostarczone z pożywieniem
Białka u ssaków zbudowane są z
c) L-aminokwasów
b) R-aminokwasów
a) D-aminokwasów
d) Zarówno z D jak i L aminokwasów
c) L-aminokwasów
Ładunek netto białka w punkcie izoelektrycznym jest
a) ładunkiem dodatnim
c) wynosi zero
b) ładunkiem ujemnym
d) zależy od pH
c) wynosi zero
Para AT w cząsteczce DNA jest stabilizowana:
a) 3 wiazaniami wodorowymi
b) 2 wiązaniami kowalencyjnymi
d) 3 wiązaniami elektrostatycznymi
c) 2 wiązaniami wodorowymi
c) 2 wiązaniami wodorowymi
W komórkach ludzkich DNA obecne jest głównie w postaci
a) formy C
c) formy B
b) formy Z
d) formy A
c) formy B
Temperatura topnienia DNA to
d) temperatura dysocjacji par zasad GC
c) temperatura dysocjacji podwójnej helisy DNA na pojedyncze łańcuchy
b) temperatura dysocjacji DNA i białek chromatyny
a) temperatura rozpadu nici DNA na pojedyncze nukleotydy
c) temperatura dysocjacji podwójnej helisy DNA na pojedyncze łańcuchy
Obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach fosfolipidów:
b) zwiększa stopień uporządkowania warstwy lipidowej, ale pozostaje bez wpływu na jej płynność
a) zmniejsza stopień uporządkowania warstwy lipidowej i zwiększa jej płynność
d) nie ma wpływu na stopień uporządkowania oraz płynność warstwy lipidowej
c) zwiększa stopień uporządkowania warstwy lipidowej i zmniejsza jej płynność
c) zwiększa stopień uporządkowania warstwy lipidowej i zmniejsza jej płynność
Z transportem aktywnym mamy do czynienia kiedy
b) zachodzi w wyniku działania białek tworzących kanały w błonie
a) zachodzi pod wpływem różnicy potencjałów
c) zachodzi w wyniku działania białek przenoszących i jest niezależny od gradientu stężeń
d) przebiega wbrew ciśnieniu osmotycznemu
c) zachodzi w wyniku działania białek przenoszących i jest niezależny od gradientu stężeń
Potencjał równowagowy w odniesieniu do komórki to
c) różnica potencjału chemicznego elektrolitu we wnętrzu i na zewnątrz komórki w stanie spoczynkowym
b) wartość potencjału elektrycznego błony przy którym ustaje dyfuzja danego jonu
d) różnica stężeń substancji po obu stronach błony przy której siła osmotyczna nie powoduje odkształcenia błony
a) różnica potencjałów elektrycznych między wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną niepobudzonej komórki
b) wartość potencjału elektrycznego błony przy którym ustaje dyfuzja danego jonu
Wartość potencjału błonowego, powyżej którego może być wyzwolony potencjał czynnościowy to:
a) próg czułości
c) potencjał wyzwalający
b) potencjał aktywacji
d) próg pobudliwości
d) próg pobudliwości
Stan błony w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego to:
d) refrakcja spoczynkowa
a) refrakcja bezwzględna
c) refrakcja opóźniona
b) refrakcja względna
a) refrakcja bezwzględna
Ekspotencjalne zmniejszenie w czasie potencjału receptorowego to:
c) adaptacja
b) uczulenie
a) znieczulenie
d) alokacja
c) adaptacja

Powiązane tematy

#kosmetologia #biofizyka

Inne tryby