Pytania i odpowiedzi

BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 972 Rozwiązywany: 36294 razy
Pytanie 16
20. Głównym składnikiem surfaktantu zmiejszającym napięcie powierzniowe jest:
dipalmitoilolecytyna
Pytanie 17
21. Działanie progesteronu polega na (WW)
2) działa immunosupresyjnie
3) zwiększa syntezę VLDL w wątrobie
6) podnosi temperaturę ciała
7) działa antygonadotropowo
Pytanie 18
22. Związek nie będący alfa aminokwasem, ważny dla człowieka:
a. tauryna
Pytanie 19
23. Palec cynkowy:
składa się z 12 aminokwasów powiązanych z His i Cys
Pytanie 20
24. Glukokortykoidy działają w następujący sposób:
c. wiążą się z DNA i regulują ekspresję określonych genów
Pytanie 21
25. Antybiotyki degradujące matrycę:
streptozotycyna, bleomycyna, neomycyna
Pytanie 22
26. Celem β-oksydacji kwasów tłuszczowych w peroksysomach jest:
d. skrócenie łańcucha w bardzo długołańcuchowych kwasach tłuszczowych dla umożliwieniadalszej β-oksydacji w mitochondriach
Pytanie 23
27. Glikosfingolipidy składają się z:
a. ceramid + kilka reszt cukru
Pytanie 24
28. Wskaż fałsz(!!) o SRS-A - zgłoszone (brak prawidłowej odp)
Pytanie 25
29. Hemoglobina dorosłego człowieka jest:
b. heterotetramerem
Pytanie 26
30. Jeśli temperatura wzrośnie o 10 stopni C, jak zmieni się szybkość reakcji: -???
a. wzrośnie dwa razy (chyba)
Pytanie 27
31. W czym jest podobna elastyna do kolagenu?
b. ma hydroksyprolinę
Pytanie 28
32. Która polimeraza RNA nie jest wrażliwa na toksynę Amanita:
d. tylko I
Pytanie 29
33. CoA nie zawiera:
a. rybozo-5-fosforan
Pytanie 30
34. Wiązanie tioestrowe występuje pomiędzy:
a. siarką CoA i grupa karboksylową

Powiązane tematy