Pytania i odpowiedzi

BIOFIZYKA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. biofizyka kosmetologia
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 1843 razy
Pytanie 16
Jednostką informacji jest
c) jeden bit
Pytanie 17
Pojemność informacyjna łącza to
c) maksymalna ilość informacji przepływającej przez łącze w jednostce czasu
Pytanie 18
Redundancja to
c) nadmiarowość kodowanej informacji
Pytanie 19
Aminokwasy egzogenne to:
c) aminokwasy których organizm nie syntetyzuje w wystarczającej ilości i muszą być dostarczone z pożywieniem
Pytanie 20
Białka u ssaków zbudowane są z
c) L-aminokwasów
Pytanie 21
Ładunek netto białka w punkcie izoelektrycznym jest
c) wynosi zero
Pytanie 22
Para AT w cząsteczce DNA jest stabilizowana:
c) 2 wiązaniami wodorowymi
Pytanie 23
W komórkach ludzkich DNA obecne jest głównie w postaci
c) formy B
Pytanie 24
Temperatura topnienia DNA to
c) temperatura dysocjacji podwójnej helisy DNA na pojedyncze łańcuchy
Pytanie 25
Obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach fosfolipidów:
c) zwiększa stopień uporządkowania warstwy lipidowej i zmniejsza jej płynność
Pytanie 26
Z transportem aktywnym mamy do czynienia kiedy
c) zachodzi w wyniku działania białek przenoszących i jest niezależny od gradientu stężeń
Pytanie 27
Potencjał równowagowy w odniesieniu do komórki to
b) wartość potencjału elektrycznego błony przy którym ustaje dyfuzja danego jonu
Pytanie 28
Wartość potencjału błonowego, powyżej którego może być wyzwolony potencjał czynnościowy to:
d) próg pobudliwości
Pytanie 29
Stan błony w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego to:
a) refrakcja bezwzględna
Pytanie 30
Ekspotencjalne zmniejszenie w czasie potencjału receptorowego to:
c) adaptacja

Powiązane tematy

#kosmetologia #biofizyka