Fiszki

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Test w formie fiszek Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 5457 razy
znaczenie Rosji wzrosło po jakim zdarzeniu?
w momencie ucieczki Karola XII
w momencie tchórzostwa wojsk Szweckich
pierwszym zwycięstwie ze Szwecją w roku 1709 pod Połatwą
pierwszym zwycięstwie ze Szwecją w roku 1709 pod Połatwą
kiedy podpisano pokój Nysad?
1721
na mocy pokoju w Nystad Rosja zdobyła:
Rygę
wszystkie odp są poprawne
Ingrię
Karellę
Inflanty
Estonię
czy po wojnie ze Szwecją i podpisaniu pokoju w Nystad Rosja otrzymała dostęp do morza Bałtyckiego?
tak
nie
tak
Co po sukcesie nad Szwedami uczynił Piotr I w celu zmodernizowania państwa?
postały kolegia (nowoczesne ministerstwa)
armia podlegała władcy
cała władza sprawowana była przez Piotra I
stworzono scentralizowaną administrację, która podlegała królowi
powołał senat rządzący - zajmował się kontrolowaniem urzędników orazy przygotowaniem projektów ustaw
Piotr I ogłosił się zwierzchnikiem cerkwii.
zlikwidował dumę bojarską
w roku 1721 Piotr I przyjął tytuł:
imperatora Wszechrosji
kiedy przeniesiono stolicę państwa z Moskwy do Petersburga?
1712
nowy, prostrzy krój pisma w Rosji to:
grażdanka
w 1618 r powstało
państwo branderbursko-pruskie Hohenzollernów
szlachta w Prusach:
junkrzy
Fryderyk Wilhelm panował w latach:
1640-1688
którego króla nazywano WIELKIM ELEKTOREM?
Fryderyka Wilhelma
wykorzystując wojnę 30letnią Fryderyk Wilhelm nakłonił parlament (pruskie stany generalne) do wyrażenia zgody na pobieranie przez władzę stałych podatków na:
utrzymanie silnej armii
na kogo Fryderyk Wilhelm nałożył podatki?
na mieszczan i chłopów
który władca w Prusach wprowadził rządy absolutne?
Fryderyk Wilhelm